hossein.bushehr.ws

سفر

۱) روزهاست به اشارت لبخندی از تو، وجود سفالی ام را به پنجره باران نگاهت، دخیل بسته ام.
سهم کوچکی دارم از این زمین، چون ذراتی پراکنده در کائنات وجود نگاهت و اگر هنوز از خواب زمستانی ام برنخاسته ام؛ شاید برای این است که حتی مثل درختی نبوده ام که به درک بهار، رسیده باشد…
با این سفره دلتنگی که من باز کرده ام؛ حتی شوقناکی رسیدن به دریای مهربانی تو، برایم آرزوی بزرگی است!

این سطرها بهانه کوچکی است که بگویم:
این روزها اگر تار دلم کوک است و اگر دلتنگی هایم اندک، برای این است که دلم را مثل ماهی بیرون افتاده از تُنگِ تَنگِ دنیا، روی دست گرفته ام و وادی به وادی آمده ام تا به دریای مهربانی نگاهت برسم.
نمی دانم کجا خوانده بودم که بادها از جنوب می آیند و جنوب، نزدیکترین لحظه به خانه توست…
آن جا که اگر پنجره اتاق دلتنگی مان را باز کنیم؛ می توانیم به نیابت همه پروانه های دوردست، به گل سرخ، سلام کنیم.
نمی دانم کجا خوانده بودم که می شود از مدار زمین خارج شد و مثل ستاره ای در منظومه شمسیِ لحظه های مهربانی تو، چرخ زد و چرخ….. تا به تو رسید!

۲) می گفتی این پچ پچ های ظهرانه چیست؟ می گفت چه زیر لب می خوانی که تمام نمی شود؟ می گفتی چه میخوانی که جوابم را نمی دهی؟ می گفت که چرا لب هایت تکان می خورد؟ می گفتی نمی گویی چه میخوانی؟ می گفت بگو چه می خوانی؟

نمی دانم آن روز یا آن شب و یا شاید آن صبح بود که گفتم من اعتقاد دارم و اگر دوست داری تو بخوان. گفتی با هم. گفتم نه تو بخوان که من توانش را ندارم. گفتی یا با هم یا هیچ وقت. گفتم که نمی خوانم…. دروغ گفتم. نمی دانم کی بود که پچ پچ ها شروع شد. نمی دانم سال بر روی آن آمد یا نیامد. نمی دانم کی بود که باز شروع کردم هر روز با خودم تکرار کنم که:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

عَمَّ یَتَسَاءلُونَ ﴿۱﴾
درباره چه چیز از یکدیگر مى‏پرسند؟

عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ ﴿۲﴾
از آن خبر بزرگ

الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿۳﴾
که در باره آن با هم اختلاف دارند.

کَلَّا سَیَعْلَمُونَ ﴿۴﴾
نه چنان است به زودى خواهند دانست.

ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ ﴿۵﴾
باز هم نه چنان است بزودى خواهند دانست….

 

و می خواندم و می خواندم که امروز با تو به این سفر بروم!.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن قانون می باشد و مطلب قبل از آن خداحافظی می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!