hossein.bushehr.ws

دوست داشتن

«هیچ‌وقت نمی‌توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی، نگه داری. فهمیدی؟ تو فقط قادر هستی چیزی را که داری، قبل از آن‌که از دستت برود، عاشقانه دوست داشته باشی.»

کِیت دی‌کاملیو، به‌خاطر وین‌دیکسی، صفحه‌ی ۱۰۳.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن خاطره می باشد و مطلب قبل از آن می باشد .


۲ پاسخ برای دوست داشتن