hossein.bushehr.ws

نامه

 

دکتر!

امروز شرایط بسیار متفاوت است. امروز من در منگنه مشکلاتی قرار گرفته ام که جوابی برای آنها ندارم…

دکتر!

من امروز احساس نامهربانی می کنم که جواب ندارم….

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن عشق می باشد و مطلب قبل از آن سالگرد می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!