hossein.bushehr.ws

بانکداری اسلامی

دو و نیم میلیون تومان سپرده رو پنج ساله نگه میداره که وام هفت و نیم میلیون تومانی، با باز پرداخت پنج ساله بده. (اگه بده)

سود وام ۱۴ درصده و سود سپرده ۲ درصد!.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن ویروس یا تروجان وردپرسی می باشد و مطلب قبل از آن قانون می باشد .


یک پاسخ برای بانکداری اسلامی