hossein.bushehr.ws

فال حافظ

نتیجه کلیک بر روی فال حافظ اینترنتی:

خیلی مغروری. یه کم غرورت رو کم کن و سعی کن در برابر دیگران منش بهتری داشته باشی….. یه صفحه خرید موبر دائمی هم کنارش بهم پیشنهاد کرده!.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن می باشد و مطلب قبل از آن آموزش می باشد .


۲ پاسخ برای فال حافظ