hossein.bushehr.ws

حافظ

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غلام است

.

یک نظر »
دسته بندی : روزنوشت

پدر

صفحهٔ روی ز انظار، نهان میدارم
تا نخوانند بر این صفحه، پریشانی من

ادامه…

.

یک نظر »
دسته بندی : روزنوشت