hossein.bushehr.ws

نامه

 

دکتر!

امروز شرایط بسیار متفاوت است. امروز من در منگنه مشکلاتی قرار گرفته ام که جوابی برای آنها ندارم…

دکتر!

من امروز احساس نامهربانی می کنم که جواب ندارم….

دیدگاه‌ها برای نامه بسته هستند
دسته بندی : شخصی