hossein.bushehr.ws

سود

تا زنده بود؛ زیر سایه همت و بزرگی اش، هر چقدر که خواستید؛ سود بردید. حالا که رفته؛ زیر سایه اسمش مشغولید..

یک نظر »
دسته بندی : روزنوشت

بار الها

چه گوارا است که با لحظه هایی رو به رو شوم که تنها از تو بگویم و شکر این همه نعمت های بیکرانه ات را بجا آورم و چه شیرین است هم آغوش شدن با آن دقایقی که بتوانم فقط تو را به تماشا بنشینم و آن همه نشانه های آفرینشت را دریابم.

پس عنایتی فرما تا حضور یادت را در دلم جاودانه کنم؛ شاید نور بصیرت به شوق هم کلامی با تو دیدگانم را در برگیرد.

.

یک نظر »
دسته بندی : شخصی