hossein.bushehr.ws

حفاظت شده: …

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

دیدگاه‌ها برای حفاظت شده: … بسته هستند
دسته بندی : روزنوشت

عزم

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن….

۷ نظر »
دسته بندی : روزنوشت

محبت

و محبت، خود، سرچشمه درد بود ….

۹ نظر »
دسته بندی : روزنوشت