hossein.bushehr.ws

می دانم

ایمان دارم که روزی، دوباره تو را خواهم دید. به چشمانت خیره خواهم شد و بعدِ گذر همه داستانها، تو در چشمانم مرور همه این روزها را خواهی دید و اهمیتی ندارد که آن روز کجا باشم؛ کجای این دنیا. اهمیتی ندارد که آن روز چگونه باشم. اهمیتی ندارد که با که باشم و اصلا باشم یا نباشم. مهم این است و من در طلب اینم که آن روز صاحب چیزی باشم که با آن، با بودن آن، بود و نبود هیچ کس برایم فرقی نکند. به دنبال چیزی که با بودش، بود و نبود غیر او تفاوتی نداشته باشد. در پی وسعتی که با آن توان گذر این « جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه » داشته باشم.

هر قدر دیر، هر قدر سخت و جان فرسا، می دانم که آن روز می آید.

روزی دوباره این خاکها صخره ای خواهند شد. روزی که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا …
می دانم !
می دانم !.

دعا

توی اون گرمای ظهر، وقتی حقش رو بهش برگردوندم؛ دست هاش رو بالا برد و گفت:
الهی که دستت به ضریح امام رضا برسه. نه. الهی که دستت به هر ضریحی که بخوای برسه.

یک هفته بعد…
تهران… تجریش… امام زاده صالح!

دعاش مستجاب شد.

.

۱۲ نظر »
دسته بندی : عمومی

Iniesta late show shatters Chelsea

.

۹ نظر »
دسته بندی : عمومی, عکس

چشم


.

۶ نظر »
دسته بندی : شخصی

تو

روزهاست به اشارت لبخندی از تو، وجود سفالی ام را به پنجره باران نگاهت، دخیل بسته ام.
سهم کوچکی دارم از این زمین، چون ذراتی پراکنده در کائنات وجود نگاهت و اگر هنوز از خواب زمستانی ام برنخاسته ام؛ شاید برای این است که حتی مثل درختی نبوده ام که به درک بهار، رسیده باشد…
با این سفره دلتنگی که من باز کرده ام؛ حتی شوقناکی رسیدن به دریای مهربانی تو، برایم آرزوی بزرگی است!

این سطرها بهانه کوچکی است که بگویم:
این روزها اگر تار دلم کوک است و اگر دلتنگی هایم اندک، برای این است که دلم را مثل ماهی بیرون افتاده از تُنگِ تَنگِ دنیا، روی دست گرفته ام و وادی به وادی آمده ام تا به دریای مهربانی نگاهت برسم.
نمی دانم کجا خوانده بودم که بادها از جنوب می آیند و جنوب، نزدیکترین لحظه به خانه توست…
آن جا که اگر پنجره اتاق دلتنگی مان را باز کنیم؛ می توانیم به نیابت همه پروانه های دوردست، به گل سرخ، سلام کنیم.
نمی دانم کجا خوانده بودم که می شود از مدار زمین خارج شد و مثل ستاره ای در منظومه شمسیِ لحظه های مهربانی تو، چرخ زد و چرخ….. تا به تو رسید!.

۱۶ نظر »
دسته بندی : شخصی