hossein.bushehr.ws

برنامه نویس

 

 به یک برنامه نویس آشنا به زبان ASP جهت رفع ایراد RSS نیازمندیم!

 

 

.

دیدگاه‌ها برای برنامه نویس بسته هستند
دسته بندی : عمومی

تولد

 

 

امروز تمام تلاش کوچکت برای گرفتن انگشت من است.
شاید روزی برسد که با دیدن این عکس تصمیم بگیری آنقدر بزرگ بشی که یکی تمام تلاش کوچکش را برای گرفتن انگشتت بکند.
آن روز از تصمیمت منصرف شو و به کودکی ات و روزهای بعدی اش فکر کن و تمام تلاشت را برای لذت بردن از کودکی ات انجام بده.
از کودکی ات لذت ببر که ما نیز چون تو بودیم و حسرت کودکی هایمان به دلمان ماند که چه زود و راحت از دست دادیمش.

 

علیرضا...خواهرزاده دوم من

 

نام: علیرضا
نام خانوادگی: مجتبائیان
تاریخ تولد: ۱/۳/۱۳۸۶
ساعت تولد: ۱۱:۳۰ صبح

 

.

دیدگاه‌ها برای تولد بسته هستند
دسته بندی : عمومی, عکس