hossein.bushehr.ws

گذشته

 

انگار همین دیروز بود.همین دیروز…
۲۱ آبان ۱۳۸۱
همین دیروز بود که به سادگی تمام سادگی های مرده ام خانه ای ساختم.بی آنکه فکر پایانش را داشته باشم!
نوشتم از هر آنچه که خواستم و در دلم بود.نوشتم بی آنکه به آن روز فکر کنم.
اما روز فکر کردن به آن روز نیز آمد و با تلخی زهرگونه اش رفتم!
آمدم و ماندم و ماندم.
غافل از روز دیگرش.
غافل از روز دیگرش که شکایت کردم از آنچه که نه بر زبان می آید و نه بر کاغذ و نه بر سطرهای خانه ام.
شکایت کردم به خودم و خودم  و خودم و خدای دلم و هزار بار بر لبم زمزمه کردم که

 

هر آن باغی که نخلش سر به در بی
مدامش باغبون خونین جگر بی

 

و سخت بود که آن روز بگویم دهانتان را…دستهایتان را…فکرتان را…گِل بگیرید که من نه آنم که فکرش را می کنید.
و کاش آن روز می توانستم برایش بگویم که نابودم کردی رفیق!
هزار بار اگر عاشق میشدم و شکست می خوردم؛ باز هم زنده می ماندم…زنده!
چه سخت بود که آن روز در گوشه ای از شکایتم نوشتم:

 

برای از یاد بردن وجودهایی که دیگران را زیردستان خود و هر چه را که روزگار بر سرشان می آورد از وجود دیگران می پندارند.همانها که به دورشان خط قرمز کشیدم.
برای از یاد بردن غرور لگدمال شده ای که زمانی از ارزش آن سخن ها می گفتند و امروز ساده نگاه خود را به کلمات و خطوط نوشته شده می گردانند و هیچ نمی دانند که منظور از آن چیست.

و پاسخی شنیدم بدتر از شکایت و دردم!

 

و زمانه می گذشت و شب رهایی رسید که لبخندش را برای پیوستنم می دیدم و مهلتی داد تا بروم.
و زمانش رسید که رها شوم از همه آنچه که خواسته بودم و لبخندش را می دیدم که دست پیش آورده بود و مرا به سوی خویش فرا می خواند و …
آه از آن ندای یا علی که گفتم و ماندم و ماندم و حسرت رفتن را به دلم گذاردند و حسرت بیشتر را در حضور تو یافتم و عهد آن تلخی را به یادم آوردی و در تنهایی برایت نجوا کردم که چگونه اعتماد به پاکی کنم؟می دانم که شکی در تو نیست.اما…
و چه تلخ بود وداع با تو در آن روز بارانی و آخر که حسرت همه حسرت ها را به دلم گذاردی.

 

زهر بود ای همراه که همه چیز را بردارم و دیگر نبینمشان. همه آن مطالب را. همه را. زهر بود…
بستمش… هر آنچه که بود و نبود را بستم و این را به یادگار گذاشتم که بدانم چه بود و چه شد و چه خواهد شد…

 


.

دیدگاه‌ها برای گذشته بسته هستند
دسته بندی : شخصی