hossein.bushehr.ws

خیلی چیزها رو نمیشه گفت…

خیلی چیزها رو باید مراعات کرد….

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن دوست داشتن می باشد و مطلب قبل از آن فال حافظ می باشد .


۳ پاسخ برای …