hossein.bushehr.ws

یک روز…چند اتفاق

یک روز وقتی جواب منفی سونوگرافی رو دیدم و بعد از ۶ ماه درد و درمان، باقیمانده تمام داروهای این مدت رو با خوشحالی تمام بیرون ریختم؛ فکرش رو هم نمی کردم که یک یکشنبه ای هم پیدا بشه که از درد و عصبانیت ساکت نشدن اون درد، بطری آب معدنی، پاکت های آبمیوه و پپسی رو به در و دیوار اون دانشگاه لعنتی بکوبم و لقب دیوونه رو بگیرم و آخر هم مجبور به خوردن باواریای گندم لعنتی بشم و ۵ دقیقه مانده به بوشهر، از یک ۳٫۵ میلیمتری بیجان، التماس و خواهش صبر کردن تا رسیدن به مقصد را بکنم و آخر نیز یک مسکن قوی و خواب، نصیبم شود و من بمانم این لعنتی کوچک…


پ.ن۱: بد یعنی زمانی که انتظار مثبت داری؛ رفتار منفی Number Busy ببینی.
پ.ن۲: بد یعنی اینکه جواب اول از تهران مثل یک سطل آب یخ در این زمستان برای تو باشد.
پ.ن۳: بد یعنی اینکه تو سرگردان شده ای و این سرگردانی جواب همان اتفاقات گذشته تو باشد.
پ.ن۴: میان همه این بدی ها…خوب یعنی اینکه ایمان می شود تنها گوش شنوای تو.


بی خیال همه اینها که امروز تصویر زیبایی دیدم…

تصویر در اندازه بزرگتر

تصویر از وبلاگ grafix

.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن لینکدونی با نام وبلاگ می باشد و مطلب قبل از آن غم هجر می باشد .


۷ پاسخ برای یک روز…چند اتفاق