hossein.bushehr.ws

کنسلیزاسیون

۱)

آدم نزدیکش که میشه دیگه کار تمومه. دیگه راه برگشتی نیست. همینجاست که وقتی درونش متمایل به راست میشی؛ ۱ و ۲ با هم میاد!!! و هر دو تاش قاطی میشه و تو دیگه توی خودت نیستی و نمیفهمی باید چیکار کنی توی اون وقت کم.

۱ یا ۲؟؟؟ مسئله کدام است؟

۲)

اینم کنسل شد رفت ۲۰ تیر. سیاسی کجا بود بابا. برق نبود! گرم بود و تاریک!

حیف اون صبحانه و ناهار خوشمزه که تند تند خوردیم و نفهمیدیم چی خوردیم!

۳)

انگاری باید خیلی چیزها رو عقب بیاندازیم عزیز. شد ۱۴، ۱۷ و ۲۰ تیر!!! ۴ تیر و بعد ۱۴ و آخر آن ۱۵ رویایی ما کجا و حالا این بساط شلم شوربا کجا.

باز کن آغوشت را عزیز که تاب تحملی نبود این روزهایمان و سر رفت حالا…

۴)

ما اگر ز خاطر خدا نرفته‌ایم، پس چرا به داد ما نمی‌رسد؟ ما صدای گریه‌مان به آسمان رسید، از خدا چرا صدا نمی‌رسد؟.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن هیدرولوژی می باشد و مطلب قبل از آن باران می باشد .


۱۱ پاسخ برای کنسلیزاسیون