hossein.bushehr.ws

مناجات

 

خوشـا آنان که الله یــارشان بی
به حمد و قل هوالله کارشـان بی
خوشــا آنان که دایـم در نمازن
بهشت جــاودان بازارشــان بی

از آن روزی کـــه مارا آفریــدی
به غیر از معصیت چیزی ندیدی
خداونـدا به حق هشت و چهارت
ز ما بگذر ؛ شــتر دیدی ندیدی
یــکی درد و یکی درمان پسندد یار
یکی وصل و یکی هجــران پسندد یار
من از درمان و درد و وصل و هجران
پســندم آنچــه را جــانان پسنــدد

خدایــــا داد از این دلـــداد از این دلـــداد
نگشـــتم یک زمون مـــو شاد از این دل شاد
چو فردا داد خواهان داد خواهند داد خواهند
بر آرم مو بــه صد فریـــاد از ایـــن دل یاد

 

 

خواننده: علیرضا افتخاری
آلبوم: آوای عشق
ترانه: مناجات

 

 

download 24Kps

download 128Kps

 

.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن جوابیه می باشد و مطلب قبل از آن Tom's Diner می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!