hossein.bushehr.ws

قاصدک

قاصدک!
ابرهای همه عالم
شب و روز
در دلم می گریند..

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن دوستان می باشد و مطلب قبل از آن تاریخ می باشد .


۲ پاسخ برای قاصدک