hossein.bushehr.ws

سنگ دل

سنـگ دلا چــرا دگــر جــور و جــفــا نـمــی‌کـنی
سنـگ دلا چــرا دگــر جــور و جــفــا نـمــی‌کـنی

جـــور و جــفــا بکـن اگـر،
جـــور و جــفــا بکـن اگـر ،
مـهـر و وفـا نـمــی‌کـنی

زخـــم دگـــر بــزن بــه دل مــرهــم اگر نـمــی‌نـهی
زخـــم دگـــر بــزن بـه  دل مــرهــم اگر نـمــی‌نـهی

درد دگـــر بــده اگـــر خــســتـــه دوا نـمــی‌کـنی
درد دگـــر بــده اگـــر خــســتـــه دوا نـمــی‌کـنی

عهد هر آنچه می‌کنی وعده به هر که می‌دهی
عـهـــد ز یــاد مــی‌بــری وعــده وفـــا نـمـی‌کـنی

عهد هر آنچه می‌کنی وعده به هر که می‌دهی
عـهـــد ز یــاد مــی‌بــری وعــده وفـــا نـمـی‌کـنی

تیــر غـمــم زدی بـه جــان تـا کـه بـه خــون نشـانیــم
تـا کـه بـه خــون نشـانیــم

تیــر غـمــم زدی بـه جــان تـا کـه بـه خــون نشـانیــم
تـا کـه بـه خــون نشـانیــم

هــر چــه کنــی بـکــن بـتـا ،هــر چــه کنــی بـکــن بـتـا
زانـکه خطـا نمی‌کنی ، زانـکه خطـا نمی‌کنی

سنـگ دلا چــرا دگــر جــور و جــفــا نـمــی‌کـنی
سنـگ دلا چــرا دگــر جــور و جــفــا نـمــی‌کـنی

جـــور و جــفــا بکـن اگـر،
جـــور و جــفــا بکـن اگـر ،
مـهـر و وفـا نـمــی‌کـنی

 

خواننده: همایون شجریان
آلبوم: با ستاره ها
ترانه: سنگ دل

 

download 24Kps

download 128Kps

 

.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن رنج می باشد و مطلب قبل از آن جوابیه می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!