hossein.bushehr.ws

سلامت می کنم

 

ای با من و پنهان شده از دل سلامت می کنم
تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
هر جا هستی که حاضری از دور در ما ناظریم
شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم…

 

 

.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن گنجشک می باشد و مطلب قبل از آن مکه… کوه صفا… ۲۲ می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!