hossein.bushehr.ws

دیدن

بمیرم تا تو چشم ‌تر نبینی
شرار آه پر آذر نبینی
چنان از آتش عشقت بسوزم
که از مو مشت خاکستر نبینی

بابا طاهر

.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن Champions League final می باشد و مطلب قبل از آن مولودنا می باشد .


۸ پاسخ برای دیدن