hossein.bushehr.ws

دعا

توی اون گرمای ظهر، وقتی حقش رو بهش برگردوندم؛ دست هاش رو بالا برد و گفت:
الهی که دستت به ضریح امام رضا برسه. نه. الهی که دستت به هر ضریحی که بخوای برسه.

یک هفته بعد…
تهران… تجریش… امام زاده صالح!

دعاش مستجاب شد.

.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن می دانم می باشد و مطلب قبل از آن Iniesta late show shatters Chelsea می باشد .


۱۲ پاسخ برای دعا