hossein.bushehr.ws

دانشگاه

۳ ترم گذشت و حتی اپسیلون علاقه ای به این دانشگاه #؟%^&!@ در وجود ما نیامد!.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن خواب می باشد و مطلب قبل از آن سگ می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!