hossein.bushehr.ws

حج

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فگنم
واندر این کار دل خویش به دریا فگنم
از دل تنگ گنه کار برآرم آهی
کآتش اندر گنه آدم و حوا فگنم

حافظ

ما موندیم و یه انتظار تقریبا طولانی تر!

پ.ن:خب یک نفر از اصلی ها خط خورد!

.

این مطلب در دسته بندی عمره دانشجویی قرار دارد . مطلب بعد از آن شبیه می باشد و مطلب قبل از آن مشکلات می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!