hossein.bushehr.ws

امروز

امروز تو پاسخ یک سال و دو ماه تکرار هر روزه «عَمَّ یَتَسَاءلُونَ» را دادی.
امروز تو پاسخ دادی که عهد کرده ای و این نیز پله آغاز راهت.
….
سخت است شادی بی پایانی را برای عهدی که بسته ای، فرو خوری و دم بر نیاوری.
حتی شادی دوباره دعوت شدن.
امروز همان سیاهه ها بین آثار کسانی که هر کدام استاد ادبیاتی بودند؛ چهارم شد.
امروز تو مرا باز دعوت کردی.
اما عهد، عهد است!.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن اشک مهتاب می باشد و مطلب قبل از آن مسابقه دویچه وله آلمان می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!